Canter Trust 信心購車計劃
3年原廠保養服務 3年後保證回購價
FUSO 夏日貨車車展
驚喜購車禮遇 限量Canter 車身電鍍件套裝優惠
三菱 FUSO Super Great 驚喜優惠
送首三次車輛檢查及免費換油
三菱 FUSO 免費代用車服務
持原廠保養車主可免費享用代用車服務
You need to specify the column widths.